Pravna pomoč v Nemčiji slovenskim klientom

Skrbimo za naše kliente, da gospodarskim izzivom v Nemčiji niso navkljub pravne ovire ampak se lahko osredotočajo na bistveno dejavnost in kvaliteto svojih storitev. Pravna vprašanja in probleme rešimo mi in slovenske kliente tako podpiramo pri poslovnem uspehu.

Da jezik ne bo ovira pri pravnih poslih in pri potrebnem zastopstvu s strani odvetnika na območju Nemčije, svojim klientom nudim pravno in poslovno svetovanje v slovenskem jeziku. Kot Slovenec razumem tako jezik in poslovne navade rojakov, kot odvetnik v Nemčiji pa gradim mostove pri poslovnih in pravnih kontaktih med slovenskimi in nemškimi podjetji ter fizičnimi strankami.

Ker je pravni sistem v Nemčiji kompleksen in zahteven, predstavlja za slovenske izvoznike izziv, ki pa ga lahko s pravočasnim in efektivnim svetovanjem uporabimo kot priložnost namesto kot oviro pri sklepanju in izvajanju pogodb.

V primeru potrebnih pravdnih sporov efektivno in premočrtno izterjamo Vaše pravice.