Mednarodno pravo

Stiki in pravni posli na mednarodnem področju postavljajo vprašanje, kateri pravni sistem velja za konkretne okoliščine. V tem kontekstu moramo na vseh pravnih področjih kot predvprašanje najprej opraviti analizo, ali za rešitev primera navajamo nemško ali slovensko pravo.

V primeru pravdnih sporov se kot prvo postavlja vprašanje pristojnosti sodišč. Slovenske stranke so mnogokrat kljub nepristojnosti tožene pred nemškim sodiščem. Ker je treba nepristojnost grajati, saj v nasprotnem primeru sodišče lahko postane pristojno na podlagi strinjanja s postopkom pred nepristojnim sodiščem, je tu nujno pravočasno ravnanje po prejemu tožbe.