Kazensko pravo

Tako v primerih prometnega kazenskega prava in prometnih prekrškov kot tudi na področju splošnega kazenskega prava uspešno branim in zastopam slovenske in nemške kliente. Po analizi okoliščin in akte preiskovalnih organov, ki nam mora boti podana v vpogled, s klientom pripravim primeru ustrezno strategijo za branitev zoper očitek v celoti. V primeru prevlade negativnih okoliščin lahko prav tako pripravimo strategijo, ki od klienta odvrača nesorazmerne sankcije in poskrbi za zadostno upoštevanje olajševalnih okoliščin, katere v primeru pravočasnega svetovanja zadostno pripravimo in klientu podamo možnost za potrebne ukrepe.

Tako je v primeru odvzema vozniškega dovoljenja že v zgodnji fazi potrebno pripraviti ustrezne korake, da se prepreči odvzem ali pa da se v primeru njegove neizogibnosti vozniško dovoljenje čimprej pridobi nazaj.