Osebna predstavitev

LOGO Clani 2017

Z nemško odvetniško licenco od leta 2015 dalje z izkušnjami tako na področju zastopanja nemških kot predvsem slovenskih klientov nudim pravno svetovanje in zastopanje na celotnem območju Nemčije.

Poleg splošne odvetniške dejavnosti sem kot odvetnik specialist za gradeno pravo v prvi vrsti dejaven na področju svetovanja in zastopanja gradbenih podjetij ter naročnikov. Z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju klientom nudim efektivno svetovanje pri sklepanju pogodb ter pri njihovi izvedbi ter izterjavi neplačanih dolgov.

Kot odvetnik specialist za prometno pravo izterjujem odškodnine zaradi prometnih nesreč ter zastopam in branim stranke v kazenskih postopkih, špediterjem pa poleg tega nudim podporo pri izterjavi neplačanih računov.

V naši odvetniški pisarni je specializacija in visok standard strokovnosti na prvem mestu. Kljub specializaciji pa slovenskim klientom nudim pravno pomoč tudi na drugih področjih nemškega prava. Tako redno zastopamo stranke v primeru zapuščinskih postopkov v Nemčiji ter na splošnih področjih nemškega prava, predvsem pri sklepanju kupoprodajnih pogodb ter izterjavi.

Nenazdnje podpiramo slovenska podjetja pri postopkih ustanavljanja podružnic v Nemčiji, kar glede na pomembnost izvoza slovenskega gospodarstva v Nemčijo postaja vse bolj aktualno.