Gradbeno pravo

Naši klienti so na področju gradbenega prava tako naročniki kot izvajalci. Naročnikom pomagamo pri uveljavljanju zahtevkov v zvezi z napakami, izvajalcem obratno pomagamo pri obrambi zoper neuravičene zahtevke. Zadnje podpiramo pri izterjavah neplačanih računov.

Arhitekte podpiramo pri izterjavah neplačanih honorarnih zahtevkov. Prav tako pa zastopamo tako arhitekte kot v mnogih primerih tudi naročnike v povezavi z napakami pri projektiranju in kontroli izvedbe.

Našim klientom svetujemo že v fazi sklepanja pogodb s ciljem preprečevanja nejasnih, neuravnovešenih pogodb. Tekom izvedbe Vas podpiramo s ciljem rešitve nastalih nejasnosti ali celo ustavitve del. Po zaključku projekta pa svetujemo pri nastalih sporih glede napak in neplačil.

Moja dejavnost se osredotoča predvsem na svetovanje in zastopanje slovenskim gradbenim podjetjem kot tudi naročnikom. Predvsem nepoznavanje sistema nemškega prava in poslovnih navad na področju gradbeništva je v mnogih primerih razlog za nejasnosti in spore. S pravočasnim svetovanjem se lahko izognete nepotrebnim konfliktom in se osredotočate na Vašo operativno dejavnost. V kolikor je neizogibno pa Vaše terjatve izterjamo pred pristojnimi nemškimi sodišči, tu Vas lahko zastopamo na celotnem območju Nemčije.

Pri kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške zaradi neizpolnjevanja regularijev pri prijavi in napotitvi delavcev Vas prav tako ustrezno podpiram.

Na kratko opisano Vam nudimo naslednje storitve:

  • Svetovanje pri tekočih in zaključenih projektih
  • Izterjava ali obramba garancijskih zahtevkov
  • Izterjava neplačanih računov izvajalcev
  • Zastopanje arhitektov in naročnikov
  • Izvesnodno zastopanje
  • Zastopanje v pravdnih postopkih