Transportno pravo

Slovenske špediterje podpiram pri izterjavi neplačanih računov naročnikov. Poleg tega pomagam pri izterjavi odškodninskih zahtevkov na podlagi prometnih nesreč.

Zaradi kratkih zastaralnih rokov po CMR je tu potrebno hitro ravnanje, da se prepreči zastaranje terjatev po opravljenih transportih. Špediterji morajo v primeru opravljanja transportov znotraj Nemčije paziti na še krajše zastaralne roke po HGB, saj v teh primerih mednarodni regulariji po CMR s tamkajšnjimi nekaj daljšimi roki ravno ne veljajo kljub temu, da je špediter rezident izven Nemčije.

Prav tako pri špediterjih mnogokrat nastane potrebnost zastopanja pri kazenskih postopkih in postopkih prekrškov.